لیست مطالب

استرالیا

توسط مدیر سایت تاریخ پنجشنبه, 7 تیر 1397

ویزای کلاس 188 استرالیا یکی از روشهای مهاجرت به استرالیا میباشد. ویزای 188 استرالیا یک ویزای دو ساله است که بعد از سپری شدن دو سال، ویزا دوباره به مدت دو سال دیگر تمدید میشود